Wat we doen

Bij ABI Bliksembeveiliging moet u zijn voor korte lijnen en persoonlijk contact.
Uw projecten worden in goed overleg en vakkundig uitgevoerd.
Wij staan onze partners bij, vanaf de aanvraag tot de oplevering van een project.
Ook voor de nazorg bent u bij ABI Bliksembeveiliging aan het juiste adres.


Aardingsinstallatie:

ABI Bliksembeveiliging B.V. levert en monteert alle voorkomende aardingssystemen als:

 • Aardelektroden
 • Fundatie aarding
 • Functionele aarding
 • Medische aarding
 • Aardingsinstallatie t.b.v. hoogspanning installatie
 • Potentiaalvereffening conform NEN 1010


Externe bliksembeveiliging:

Een bliksembeveiligingsinstallatie bestaat uit twee onderdelen.

 • Een externe bliksembeveiligingsinstallatie conform de NEN EN IEC 62305 heeft vier beschermingsklassen. 
 • De noodzaak en beveiligingsklasse van een externe bliksembeveiliging zal worden bepaald door instanties als brandweer, gemeente, verzekering e.d. of d.m.v. een risico analyse conform de norm deel 2. ABI bliksembeveiliging kan de risico analyse in samenwerking met u realiseren.
 • Een externe bliksembeveiligingsinstallatie heeft als doel om een object tegen een indirecte blikseminslag te beschermen. Het gevolg van een externe blikseminslag op een object kunnen zijn het ontzetten van gebouwconstructie, waterschade als gevolg van een gat in het dak, implosie van een dak indien er een laag water op staat en/of brand als gevolg van overslag. Het beschermen van de op het object aanwezige dakinstallaties die een galvanische koppeling met interne installaties hebben d.m.v. vrijstaande opvangers.


Interne bliksembeveiliging:

 • Een interne bliksembeveiligingsinstallatie conform de NEN EN IEC 62305 bestaat uit potentiaalvereffening en overspanningsbeveiliging.
 • Potentiaalvereffening betreft het elektrisch koppelen van allen in het object aanwezige metalen delen van grote uitgestrektheid en omvang onderling en met de externe bliksembeveiliging, dit voorkomt overslag (vlamboog) tussen de metalen delen onderling en naar de externe bliksembeveiliging met als mogelijk gevolg brand.
 • Overspanningsbeveiliging betreft het vereffenen van overspanning op het object binnen komende kabel als elektra, CAI, data, telefonie e.d. d.m.v. vonkbrug, spanningsafhankelijke weerstand (varistor) en diode.


Bedrijfsgegevens

K.v.K Rotterdam 63637243
Certificeringen VCA